IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Izjava o zaštiti osobnih podataka

Pravila privatnosti i zaštita privatnosti opisuju kako OPG Vušković postupa s vašim osobnim podacima koje zaprimi tijekom korištenja naše online trgovine. Pod osobnim podacima smatraju se vaši identifikacijski podaci: ime i prezime, e-mail adresa, kućna adresa i broj telefona, odnosno podaci koji inače nisu javno dostupni, a za koje OPG Vušković sazna tijekom vašeg korištenja online trgovine. OPG Vušković će vaše osobne podatke čuvati u tajnosti, te ih neće distribuirati, objavljivati, davati trećim stranama na korištenje niti ih na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj fizičkoj osobi bez vaše prethodne suglasnosti.

Svi djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.
 

OBAVIJEST O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Ovom obavijesti informiramo Vas o svrhama i načinu obrade i zaštite Vaših osobnih podataka koje nam ustupate prilikom vaše web kupovine na stranici opg-vuskovic.hr, uključujući i o razdoblju u kojem ćemo Vaše podatke čuvati, kao i o Vašim pravima koja imate u vezi s našom obradom Vaših osobnih podataka.

Tko je odgovoran za obradu Vaših osobnih podataka – voditelj obrade?
Vaše osobne podatke obrađivat će Voditelj obrade OPG Vušković zastitapodataka@opg-vuskovic.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka
Imenovali smo službenika (Damir Vušković) za zaštitu podataka kojem se možete obratiti putem telefona 0958012342  ili putem e-pošte zastitapodataka@opg-vuskovic.hr sa svim pitanjima, primjedbama, zahtjevima, prigovorima ili drugim komentarima u vezi s našom obradom Vaših osobnih podataka.

Zašto obrađujemo Vaše podatke – svrhe obrade?
Vaše osobne podatke možemo koristiti za potrebe internih analiza i izvješća o ponašanju naših kupaca u cilju poboljšanja naše ponude, marketinških i promidžbenih aktivnosti te poslovanja općenito. Davanje osobnih podataka za navedene svrhe je dobrovoljno, ali su nam ti podaci potrebni da bismo te svrhe mogli ostvariti, odnosno da bismo Vas mogli informirati o našim marketinškim, odnosno promidžbenim aktivnostima ili odgovoriti na Vaša pitanja, primjedbe ili zahtjeve. Stoga, ako nam ne date sve ili neke od podataka, nećete moći sudjelovati u određenom programu pogodnosti, odnosno nećete primati one marketinške sadržaje na one načine za koje niste dali svoju privolu, odnosno suglasnost.
Osim toga, Vaše ćemo osobne podatke obrađivati u marketinške svrhe za što ćemo od Vas tražiti izričitu privolu, odnosno suglasnost prilikom predaje web narudžbe. Naime, koristit ćemo Vaše osobne podatke da Vas obavještavamo o našim marketinškim aktivnostima poput popusta, akcija ili nagradnih igara, o našoj ponudi, primjerice o novim proizvodima ili uslugama, kao i za komunikaciju s Vama u slučaju ako nas kontaktirate s pitanjima, prijedlozima ili primjedbama u vezi s našim proizvodima ili poslovnoj djelatnosti.

Nećemo obrađivati Vaše osobne podatke ni u kakve druge svrhe bez posebne prethodne obavijesti o tome, a po potrebi i Vaše zasebne privole.

U svakom trenutku imate pravo uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka za potrebe izravnog marketinga. Nakon što dobijemo Vaš prigovor, prestat ćemo obrađivati Vaše osobne podatke u takve svrhe.

Svoje pravo na prigovor možete ostvariti upućivanjem e-poruke na adresu zastitapodataka@opg-vuskovic.hr s naznakom da se želite odjaviti s našeg popisa za izravni marketing

Koje Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo?
Prikupljamo samo one osobne podatke koje ste naveli prilikom Vaše web narudžbe, kao i podatke do kojih dođemo internim analizama, posebice podatke o kupljenim proizvodima, iznosu potrošnje, vremenu i mjestu potrošnje.

Koliko dugo čuvamo Vaše osobne podatke?
Vaše ćemo osobne podatke čuvati za vrijeme potrebno za postizanje gore opisanih svrha, tj. dok želite primati naše obavijesti sukladno preferencijama o kojima ste nas obavijestili prilikom davanja svojih osobnih podataka.

Po prestanku Vaše privole primanja obavijesti i čuvanja osobnih podataka, Vaše ćemo osobne podatke čuvati još najduže 1 (slovima: jednu) godinu računajući od datuma prestanka Vaše privole u dokazne svrhe u slučaju pokretanja bilo kakvih sporova u vezi s Vašim članstvom, odnosno za potrebe ostvarivanja potraživanja u građanskim sporovima.

Konačno, obrisat ćemo Vaše podatke na Vaš zahtjev, tj. kada zaprimimo Vaš prigovor na obradu ili obavijest o povlačenju privole za obradu uz poštivanje jednogodišnjeg roka čuvanja kako je objašnjeno u prethodnom odlomku.

Kako štitimo Vaše podatke?
Sigurnost Vaših osobnih podataka iznimno nam je važna. Stoga smo osigurali da se Vaši osobni podaci obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s važećim pravnim propisima i standardima prakse. Provodimo odgovarajuće tehničke, fizičke i organizacijske mjere za zaštitu podataka od sigurnosnih rizika kao što su slučajni, neovlašteni, nezakoniti ili na drugi način neželjeni pristup podacima, njihovo uništavanje ili gubitak ili otkrivanje te osiguravamo takvu razinu sigurnosti koja odgovara rizicima obrade podataka.
Vaši podaci se čuvaju na zaštićenoj internoj serverskoj infrastrukturi kojoj je pristup onemogućen izvana. Pristup serverskoj infrastrukturi imaju samo osobe ovlaštene za njezino održavanje, a pristup osobnim podacima imaju samo naši ovlašteni radnici s ograničenim pravima obrade sukladno pravilima sadržanim u ovoj obavijesti i našoj Politici privatnosti koja je dostupna na našoj internetskoj stranici: www.opg-vuskovic.hr

Tko ima pristup Vašim podacima i kome se oni otkrivaju?

Vaše osobne podatke možemo otkriti, odnosno omogućiti pristup Vašim osobnim podacima nadležnim tijelima sukladno zakonskim obvezama, nekim od naših poslovnih partnera, primjerice, marketinškim agencijama koje angažiramo za organizaciju određenih promidžbenih aktivnosti ili pružateljima IT usluga koji održavaju naše informacijsko-komunikacijske mreže i sustave, poslovnim bankama ili pružateljima usluga kartičnog poslovanja u vezi s izvršenjem kupoprodaje.Vaše podatke trebamo podijeliti s našom partnerskom dostavnom službom GLS d.o.o. i/ili HRVATSKA POŠTA d.d. kako bismo osigurali da naručeni proizvodi stignu do Vas bez zastoja. Djelatnici OPG Vušković imaju uvid u Vaše osnovne podatke (ime i prezime, adresa, kontakt telefon) koje ustupate prilikom kartičnog plaćanja naručenog proizvoda.

U svakom slučaju Vaše osobne podatke ne prenosimo izvan granica Europskog gospodarskog prostora čije zemlje-članice osiguravaju odgovarajuću razinu zaštite osobnih podataka.

Članak 6. Zaštita osobnih podataka u skladu sa Općom uredbom o zaštiti podataka Europskog parlamenta i Vijeća broj 2016/679-Uredba te provedbe Opće uredbe o zaštiti podataka

Koja su Vaša prava i kako ih možete ostvariti?
Vaša prava u vezi s našom obradom Vaših osobnih podataka su:
I. pravo na pristup svojim osobnim podacima, tj. pravo dobiti od nas potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se na Vas odnose, te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup svojim osobnim podacima, uključujući pravo dobiti kopiju osobnih podataka koji se obrađuju;
II. pravo na ispravak, odnosno nadopunu netočnih osobnih podataka koji se na Vas odnose bez nepotrebnog odgađanja, među ostalim i davanjem dodatne izjave;
III. pravo na brisanje osobnih podataka koji se na Vas odnose, posebice u slučajevima ako:
– više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni;
– su nezakonito obrađeni;
– povučete, u cijelosti ili djelomično, privolu koju ste nam dali za obradu Vaših osobnih podataka u navedene svrhe i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu;
– moraju se brisati zbog poštovanja pravne obveze prema važećim pravnim propisima;
IV. pravo na ograničavanje obrade u sljedećim slučajevima:
– ako osporavate točnost svojih osobnih podataka, na razdoblje kojim se nama omogućuje provjera točnosti osobnih podataka;
– ako je obrada nezakonita, ali se protivite brisanju Vaših osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe;
– ako mi više ne trebamo osobne podatke za potrebe obrade, ali ih Vi tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
V. pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka za potrebe direktnog marketinga 
VI. pravo podnijeti pritužbu u vezi s obradom Vaših osobnih podataka Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb (www.azop.hr).

Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, možete nam se obratiti sa zahtjevom na adresu e-pošte zastitapodataka@opg-vuskovic.hr 

Gdje možete pronaći podrobnije informacije?
Podrobnije informacije o načinu na koji obrađujemo osobne podatke i štitimo privatnost pronaći ćete u našoj Politici privatnosti koja je dostupna na našoj internetskoj stranici: www.opg-vuskovic.hr